untitled%20shoot%20-%2019.10_edited.jpg

*

מירי לזר

(נכתב במסגרת ״שוונג״ - סדנת הבית)​

ידעתי שאת כועסת

כשקראת לי גִיברת

כשעשיתי משהו-כביסה

או משהו-מטבח

-היה מגיע ה

גִיברת

אבל ביום ההוא

כשקראת מרחוק גִיברת

ואני פסעתי החוצה

באיטיות אינסופית

שלא   להגיע   ל ע ו ל ם

רק רצית להראות לי

איך נבטו זרעי העגבנייה 

בין הבלטות